Microphone, computer and musical equipment guitars and piano background. Home recording studio concept.

Елвис пресли умира през 1977 г в следствие на наднормено тегло и зависимост към приспивателни.Роден през 1935 ,Елвис Арон Пресли се превръща в една от най-важните популярни фигури на 20-ти век.Животът му(макар и кратък) е изпълнен с върхове и спадове.

От перспективата на Фройд егото на Елвис Пресли като,че ли е било извън контрол през по-голямата част от живота му и несъзнаваното е било без особен филтър.Доказателство за това твърдение са годините в които той прекарва в преяждане ,приспивателни ,секс и наркотици.Егото като,че ли е неразвито.Ако насочим вниманието си към неразвитото его би следвало да търсим причините за това в детството на Елвис Пресли.Интересен факт от ранното детство на Пресли е ,че той е имал брат близнак ,който живял само 6 часа след раждането им.Загубата на майката ,като ,че ли се превръща в загуба за детето ,което е останало-Елвис.Съществуват биографични свидетелства ,че Елвис се е измъчвал от чувство за вина заради тази ранна загуба.Вина ,че е останал жив той,а не неговият близнак(Джеси) в съзнателният му живот тази вина се трансформира в нужда да компенсира загубата на своя брат.Обсебващата майчина любов ,която намира своето място в последващите години след раждането на Елвис вероятно се е дължала имено на тази загуба.Гладис(майката на Елвис)губейки едното си дете започва да се страхува да не загуби и другото.Майката и синът изграждат изключително силна връзка помежду си подкрепена от отсъствието на бащата ,който влиза в затвора за известен период от време.Елвис спял при майка си ,имали си и собствен бебешки език на който говорели с часове.Гладис внушавала на сина си ,че ще постигне огромни успехи и ще покори света ,както и вярвала ,че когато единият близнак умре ,другият придобива неговите сили.Прекрасно е като родители да мотивираме децата си ,казвайки им колко много неща биха могли да постигнат,но в контекста на тези  дисфункционални взаимоотношения майка-син резултата е задушаваща и обсебваща връзка.Едиповият комплекс също е възможен в ранното детство на Елвис Пресли изразен в прекономерната обич към майката и отдалеченост от бащата.

Пресли има един брак с Присила Пресли ,кратък брак от който се ражда неговата единствена дъщеря.Паралелно и след приклщчване на брака с Присила той има много извънбрачни афери с различни жени.Интимност срещу изолация ,основен въпрос“Ще бъда ли обичан или ще бъда сам?“Хората ,които успеят да разрешат конфликта на етапа на интимност срещу изолация ,могат да развиват дълбоки и съдържателни взаимоотношения с другите.В случая на Елвис Пресли ,той не успява да разреши този конфликт и  потъва в изолацията.

Генеративност срещу стагнация(35-60/65г)фаза в която човек се стреми да актуализира идентичността ,която е била формирана и споделена с избраните други хора.В тази фаза Елвис Пресли вече има своята дъщера ,което до някаква степен разрешава конфликта ,но в същото време след отсъствието му дълго време от сцената (службата в армията) при завръщането си  опит да рестартира своята кариера разбира ,че много от неговите фенове са изместили фокуса си върху нови банди и изпълнители .Това го удря силно и той спира да прави музика ,което е показател за навлизането в стагнацията.

Защитни механизми.

Сублимацията особено при хората на изкуството много ясно се откроява в тяхното творчество.В много от песните на Елвис присъства идеята за Бог.Бог символизира надеждата ,пречистването ,прераждането и др.

Друг защитен механизъм ,който Елвис Пресли често използва е отричането.Отрича ,че е зависим към всички лекарства ,които са му били предписвани.Също така отрича ,че всеки път когато усеща ,че е депресиран ,преяжда с храна.

Макклилънд развива теория за потребностите,според която те се делят на три групи:власт,постижения и принадлежност.В случая на Елвис Пресли неговата нужда от власт и принадлежност изиграва важна роля.Тази нужда той задоволява посредством свързването и контактът със своите фенове,посредством своята музика.Колкото повече обаче славата му расте ,толкова повече нуждата му от уединение и от личен живот нараства.Параноята го поглъща по опасен начин и го принуждава да наеме двадесет и четири часова охрана ,нараства и нуждата от легални и нелегални медикаменти .В заключение си задавам въпроса какво щеше да се случи ако майката на Елвис Пресли не си бе отишла толкова рано от неговият живот.Гладис умира през 1985година само 19 години преди самият Елвис.Предвид дълбоката връзка между двамата след нейната смърт Елвис е неутешим.Дали тази загуба не е засилила нуждата му от одобрение и сигурност и търсене на любов .Краят на Елвис е като едно бавно самоубийство,като убиване на всички демони ,демоните:отчаяние;гняв;недоверие;вина;скръб;срам;страх и депресия.

 

Никой човек не е остров,затворен в себе си;

всеки е парченце от сушата,частица от океана;

и една буца пръст да отвлече морето,Европа се смалява,

тъй както ако нос е бил отнесен или домът

на твой приятел,или пък твоя собствен;

смъртта на всеки земен жител ме отслабва,защото съм частица от човечеството;

така че никога не питай за кого бие камбаната ;

тя бие за теб.

Джон Дън