Тревожен стил на привързаност.

Никога не е късно да пренапишеш историята си!

 

 

 

Разберете своето  поведение, за да избирате различно.

Изправете се пред миналото, за да пренапишете бъдещето.

Опитвайте се да  споделяте своята несигурност.

Ако често разчитате на партньора си за успокоение и се нуждаете от постоянно утвърждаване във вашите взаимоотношения, за да се чувствате в безопасност, може да имате тревожен стил на привързаност. Вашият живот може да е бил  белязан с безпокойство, угаждане на хората, привързаност и страх, но вашата история не трябва да остане такава завинаги. Получаването на представа за вашия стил на привързаност може да бъде първата стъпка към създаването на нов разказ за вас.

Това, което намирам за интригуващо в теорията на привързаността (характеризираща се с четири стила: сигурен, тревожен, избягващ и страхливо-избягващ) е как тя ни предоставя рамка за артикулиране на нашите преживявания. За да станем някой друг или по-добрата версия на себе си трябва да разберем кутията, в която се намираме, за да можем да излезем от ограничаващите й измерения.

 

Теорията за привързаността предлага език за това защо изпълняваме определени сценарии в нашите взаимоотношения, което често е свързано с нашите най-ранни детски преживявания. Според десетилетия изследвания децата имат вродено желание да търсят подкрепа, когато са изложени на стрес. Ако значимите възрастни  реагират с чувствителност, можем да преминем към стил на сигурна привързаност, при който се чувстваме достойни да бъдем обгрижени. Усещането за безопасност е непрекъснато и истинско. Нашите нужди ще бъдат удовлетворени.

 

 

Някой с тревожен стил на привързаност е израснал с непоследователни грижи, което е създало хиперфиксация и подозрение към  фигурите на привързаност в живота му. Светът не се е  чувствал безопасен за изследване, което води до ниско доверие в удовлетворените потребности и силно безпокойство от отхвърляне и изоставяне. Когато можем да си дадем пространството да изследваме миналото и да насърчим състрадателна перспектива за случилото се, ние осъзнаваме, че тези уязвимости не са присъщи на това кои сме; по-скоро те са модели, които можем да променим.

 

За клиенти, които се борят с тревожен стил на привързване, помага да се преформулира поведението с повече пространство. Вашата свръхчувствителност към промени в настроението е просто свръхбдителен механизъм за сканиране за опасности в релационната среда. След като разберете, че молите партньора си за уверение, защото се чувствате застрашени във връзката, можете да изберете различно поведение, като например самоуспокояване или разговор с вашия терапевт, за да изберете различното.

 

Тази тревожна част съществува, за да ви защити, може би като свръхкомпенсация, но други части могат да бъдат укрепени, за да намерите балансирано доверие в себе си и в другите.

 

 

Един от най-адекватните  инструменти за преформулиране на тревожната привързаност са емоционално коригиращи преживявания. Психотерапевтична техника, която включва преразглеждане на по-стари непреодолими ситуации, за да се актуализират с нови, положителни резултати .

 

Например, ако вашият значим възрастен(майка,баща)не ви накара да почувствате, че нуждите ви са оценени, може да сте помислили, че нуждите ви са „прекалено големи“ и никой никога не може да ги посрещне. Повтарянето на модела означава да не споделяте вашите нужди и след това да се чувствате обидени, когато хората не могат да прочетат мислите ви. Лечебното коригиращо преживяване би изглеждало като споделяне на вашите нужди и предоставяне на шанса на вашия партньор, приятел,  член на семейството или колега да се прояви.

Много от нашите мисли са склонни да бъдат автоматични и отразяващи. За един тревожно привързан човек, ако не получи обратно съобщение от някого, умът му може веднага да посегне към кратък отговор, който се изкривява към катастрофално мислене:“  Наистина не ме харесва. „,“Знаех го, не съм достатъчно добър за тях.“,“ Онзи ден ги видях да ме гледат странно.“,“ Иска ми се някой да може да ме иска толкова, колкото аз искам него.“ „Това е! „,“Ще се облека и ще изляза, това ще ги накара да ревнуват!“

Помислете как мислите ви могат да прескочат до най-лошия сценарий и разкажете пред партньора си своите предположения, така че да не губите повече време да мислите за това. Най-вероятно тези вярвания отразяват несигурност вместо истината.

Излекуването на тревожен стил на привързаност е процес през целия живот, тъй като нашата привързаност към хората, които обичаме, съществува в континуум. В някои дни ще бъде лесно, а в други дни ще изисква целенасочени усилия.

 

Като отблъскваме миналия дискомфорт и вярваме в способността си да имаме сигурни и безопасни взаимоотношения, можем да трансформираме своя възглед и настоящи преживявания.