Групова терапия

Груповата терапия е форма на психотерапия, която се провежда в групова среда с един или повече терапевти и няколко клиенти. Провежда се в помещения като частни практики, болници и обществени центрове и допълва индивидуалната терапия или действа като самостоятелна интервенция за психично здраве.

Груповата терапия използва техники, подобни на тези на индивидуалната психотерапия, но изисква терапевтa да управляват груповата динамика. По-специално, терапевта и клиентите трябва да работят заедно, за да установят безопасност, уважение, честност,  и отдаденост в рамките на групата. Членовете на групата правят това, като активно се изслушват един друг, размишляват върху това, което казват другите, поставят под въпрос и се сблъскват с проблеми и съчувстват един на друг. Създаването на здравословни взаимодействия с други хора, които се борят по подобен начин, осигурява на хората пътища за преодоляване на тревожност, страх, срам, вина, самота и други емоции, свързани с проблеми с психичното здраве.

Потенциални ползи от груповата терапия

Въпреки че някои хора могат да бъдат скептични относно получаването на лечение заедно с други , груповата работа потенциално предлага значителни ползи. Например,  позволява на участниците да намерят система за подкрепа, да се държат един друг отговорни и да се предизвикват един друг.   Дава възможност на членовете да получат представа за това как да се справят с трудни житейски ситуации. Освен това, груповата работа може да помогне да се поставят нещата в перспектива.Възможността да чуеш  други хора да изразяват подобни проблеми позволява на членовете на групата да изпитат облекчение, когато видят, че не са сами. И накрая, когато членовете видят, че индивидите в групата, които се борят по подобен начин, правят положителни и трайни промени, това може да внуши чувство на надежда, оптимизъм и стремеж да постигнат същото за себе си.