A businesswoman sitting at desk, using laptop generated by AI

Онлайн терапията е предоставянето на професионални консултации за психично здраве чрез интернет, обикновено чрез видео чат на живо, приложение за съобщения, имейл или по телефона. Известна още като телетерапия,  електронна терапия или онлайн консултиране, тази практиката бързо нарасна по популярност от началото на пандемията COVID-19, позволявайки на пациента да се свърже с квалифициран терапевт от безопасността и комфорта на собствения си дом.

Ефективна ли е онлайн терапията?

Докато онлайн терапията е много по-нова форма на терапия, настоящите данни сочат, че за много хора тя може да бъде също толкова ефективна, колкото и личната терапия. Разговорът от сигурността на собствения ви дом може дори да ви улесни да разкажете за проблемите си. Онлайн терапията също ви позволява да общувате с квалифициран специалист от всяка точка на света, като същевременно избягвате разходите, времето за пътуване и неудобството от необходимостта да се срещате лично.

Възможността за дистанционна консултация се осъществява през платформата zoom

Цена: 60 лв на сесия