индивидуална терапия

Индивидуалната психотерапия се провежда под формата на лични терапевтични сесии,които се осъществяват в кабинета на психотерапевта.Всяка една такава сесия е с продължителност от 50 минути.По време на терапевтичните сесии най-важна е доверителната връзка ,конфиденциалността и важността на споделеното.

В терапевтичните сесии клиентът обикновено говори по-голямата част, като терапевтът предоставя обратна връзка, ако е необходимо или както е поискано. Тази практика насърчава самочувствието на клиента и запазва фокуса на сесиите върху нуждите на клиента. Сесиите могат да провокират много чувства: радост, облекчение, тъга, гняв, срам, вина и страх, наред с други. Терапевтът може да помогне  на клиента да осмисли тези чувства и да го насърчи да използва своето разбиране за тях, за да подобри своето емоционално функциониране.

Работя с подрастващи и възрастни.

Цени за индивидуална сесия – 60 лв