photo 1

Катерина Петкова

Психотерапевт(under supervision)

Професионална квалификация:

  • Сертифицирана като базов консултант по позитивна психотерапия
  • Практикуващ психотерапевт(под супервизия),
  • Член на Дружеството по позитивна психотерапия,
  • Има придобит опит за работа със зависимости в Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

За мен

”Ако трябва да характеризирам себе си бих казала ,че емпатията като способност присъства от много ранна възраст в моята ценностна система,което е и причината да избера моето професионално развитие в сферата на помагащите професии като психотерапевт.Имено привилегията да работя с хора ,които се впускат в своето лично израстване ,смело и отдадено е онова ,което ми носи безусловна удовлетвореност. Преодоляването  на  препятствията,развиването на  устойчивост и преоткриване на  вътрешните си  способности са процесите, в които подкрепям  безрезервно клиентите ,с които работя.

Любовта и интереса към психологията и психотерапията датира от далечната 2004 г.,когато започнах да откривам  колко е важно психическото благосъстояние  и как променяйки своето мислене това рефлектира във всички аспекти на нашия живот.Преминавайки редица курсове и обучения (адаптирани за не специалисти)успях да преоткрия себе си в една по -различна и по-пълноценна светлина .Обичам да се шегувам казвайки,че моят личен психотерапевт са всички книги ,които съм успяла да прочета през изминалите години ,още от детството.Книгите дават перспектива ,дават роли, в които се припознаваме и често пъти дават решения на подсъзнателно ниво. Приказките,книгите и притчите със своите примери от живота са служели като елемент на народната психотерапия преди тя да стане научна дисциплина.Те са не само аналог за усвояване правилата на социалния живот ,не само отдушник(чрез проекция,идентификация или катарзис)за човешката душа ,но и материал за разгръщане на светогледа,за добиване на нова гледна точка,а с това и психологическа помощ за излизане от трудни душевни и житейски ситуации.

В работа си като психотерапев черпя от различни терапевтични модалности като: позитивна психотерапия ,гещалт терапия,психодрама,Когнитивно -поведенческа терапия и мн.други

Моите клинични интереси и практика са насочени към широк спектър от психологически проблеми като: депресия,тревожност,панически атаки,фобии,хранителни разтройства,зависимости,генерализирана тревожност,житейски трудности,хипохондрия,ниска себеоценка,постравматично разтройство,колебания в настроението,труден развод  ,стрес,трудности в общуването, , житейски кризи, ревност, физическо и психическо насилие, справяне с промени и загуба, отношения родители – деца,техники за личностно израстване и усъвършенстване, изграждане на самоконтрол, увереност, социални и комуникативни умения, положително мислене, реална самооценка.

Заедно ще изследваме вашите мисли и емоции в безопасно и неосъждащо пространство, позволявайки по-дълбоко самосъзнание и положителна промяна.

“Mоже да не сме отговорни за света, който е създал нашите умове, но можем да поемем отговорност за ума, с който създаваме нaшия свят.“

Др Габор Мате